Simetría

Simetrías y planos

Simetría axial

Plano de simetría

Simetría_axial

Simetría

Simetría_.

image

Eje de simetría

Geoplano                                                                           Coordenadas cartesianas


Anuncios